12 398 74 02

Kontakt
Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.

32-003 Podłęże 676
tel. 0048/ 12/ 269-00-11
fax 0048/ 12/ 267-37-28
www.ces.com.pl

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452

mBank S.A. O/KRAKÓW
64 1140 1081 0000 2318 9700 1002
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827

   
Dział napędów

tel. +48 12 398 74 02

napedy@ces.com.pl

Serwis

tel. +48 12 261 05 63
serwis@ces.com.pl

 

Formularz kontaktowy

Graficzne pułapki CAPTCHA

YouTubeFacebook

CES

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676

t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827