Misja

Nasza misja to oferowanie klientom najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii elektrycznej. To dostarczanie produktów najwyższej jakości oraz świadczenie w pełni profesjonalnej usługi z nimi związanej. To inwestowanie w ludzi i ich talenty.

CES

Centrum Elektroniki Stosowanej Ces Sp. z o.o.
32-003 Podłęże 676

t: 0048 12 269 00 11
f: 0048 12 267 37 28

NIP: 679-002-89-86
REGON: 350553452
BDO: 000009424

Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827